Hlavní činnost
Projekty
Provádění staveb
Prodej
Ubytování
Fotografie, grafika
Galerie7

Provádění staveb

ŽL "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"
     "Vodoinstalatérství, topenářství"

Provádíme dodávky a montáže v oboru TZB - technická zařízení budov, zejména v rozsahu ústředního vytápění, plynofikací, kotelen, výměníkových a předávacích stanic. Naši činnost soustřeďujeme na parovodní, horkovodní a teplovodní rozvody, převážně v předizolovaném provedení. Stavební výpomoc zajišťujeme subdodávkami.

Samostatnou činností je diagnostika stavu předizolovaných trubních rozvodů pomocí přístroje BDP 103 s rozšířenou pamětí.

Copyright © 2008 ing. Dalibor Bednář