Hlavní činnost
Projekty
Provádění staveb
Prodej
Ubytování
Fotografie, grafika
Galerie7

Projekty

ŽL "Projektová činnost ve výstavbě"

Provádíme projektování v oboru TZB - technická zařízení budov, zejména v rozsahu ústředního vytápění, plynofikací, kotelen, výměníkových a předávacích stanic. Naši činnost soustřeďujeme na parovodní, horkovodní a teplovodní rozvody, převážně v předizolovaném provedení. Samozřejmou součástí jsou rozpočty a příprava staveb. Zajišťujeme energetické audity.

Copyright © 2008 ing. Dalibor Bednář